Használati feltételek

Üdvözöljük a Duna BauBer Kft – http://www.elaningatlan.hu – címen található internetes portálján (a továbbiakban „elaningatlan.hu”)! Kérjük, szánjon egy kis időt az alábbiak alapos elolvasására.

  1. Általános tudnivalók

Az elaningatlan.hu honlapjának használata kizárólag az alábbi használati feltételek alapján megengedett. Az elaningatlan.hu fenntartja magának a jogot, hogy ezeket a használati feltételeket bármikor megváltoztassa, kiegészítse, vagy mással helyettesítse.

  1. Az elaningatlan.hu honlapjának elérhetősége

Az Internet és a számítógéprendszerek esetleges túlterheltsége miatt az elaningatlan.hu nem vállal felelősséget az elaningatlan.hu oldal megszakítás nélküli rendelkezésre állásáért. Ezen felül az elaningatlan.hu fenntartja magának a jogot, hogy a honlap üzemeltetését, illetve rendelkezésre bocsátását mindenkor és minden további nélkül, teljesen vagy részlegesen leállítsa, illetve korlátozza.

  1. Az elaningatlan.hu honlapjának, valamint a honlap tartalmának és információinak használata

Az elaningatlan.hu által nyilvánosságra hozott összes információ a felhasználók részére – amennyiben nincs másképp megadva – térítésmentesen áll rendelkezésre. Minden látogató felhasználhatja és dokumentálhatja (letöltés) a felajánlott információkat saját információs célokra. Az információk minden más felhasználása vagy értékesítése, különösképpen azok sokszorosítása, megváltoztatása, bármilyen jellegű közzététele vagy hirdetése csak az elaningatlan.hu, vagy a mindenkori információ-tulajdonos előzetes hozzájárulásával engedélyezett. Az elaningatlan.hu felhívja a figyelmet, hogy az információs tartalmak védelmi jogok körébe tartozhatnak; ilyen védelmi jogok (különösen név- vagy márkajogok) kivétel nélkül az elaningatlan.hu-nál maradnak. Az elaningatlan.hu által rendelkezésre bocsátott minden információ kikeresését, összeállítását, és amennyiben ezek harmadik személytől származnak változatlan átvételét a legnagyobb gondossággal, a legjobb tudással és lelkiismerettel végezték el. Azonban minden felhasználó maga felelős a rendelkezésre bocsátott információk helyességének, teljességének és aktualitásának felülvizsgálatáért. Az elaningatlan.hu felelősségét az információk teljességének hiányáért, nem aktualizált voltáért, vagy azok tévességéért, valamint a rendelkezésre bocsátott információk felhasználó általi esetleges hibás interpretációjának mindenkori következményeiért az elaningatlan.hu a súlyos gondatlanság és szándékosság eseteire korlátozza.

Az elaningatlan.hu honlap oldal használatának keretében a felhasználónak ezenkívül biztosítania kell, hogy a használattal, illetve az azzal kapcsolatos tevékenységekkel semmilyen körülmények között:

– nem okoz kárt személyeknek, különösképpen kiskorúaknak, vagy ezek személyi jogait nem sérti meg,

– a rossz erkölcsbe nem ütközik,

– szerzői jogokat, vagy egyéb tulajdonjogokat nem sért,

– nem továbbít vírusos tartalmakat, ún. „Trójai falovakat”, vagy egyéb programokat, amelyek a szoftvert károsíthatják,

– nem tölt fel, tárol vagy küld olyan hyperlinkeket vagy tartalmakat, amelyek feltöltésére, tárolására vagy küldésére a felhasználó nem illetékes, különösképp, ha ezek a hyperlinkek vagy tartalmak titoktartási kötelezettségekbe ütköznek, jog- vagy szerződésellenesek, illetve szándékosan rosszak, és/vagy nem terjeszt hirdetést vagy kéretlen e-mail-eket (un;Spam”), vagy valótlan figyelmeztetéseket vírusokról, hibás működésekről és hasonlókról, vagy nem szólít fel nyereményjátékokon, hólabda-rendszereken, hólabdalevél-, piramisjáték és hasonló akciókon való részvételre.

Az elaningatlan.hu nem felel olyan károkért, amelyek az információs ajánlattal való felhasználó általi visszaélés következtében állnak elő.

  1. Linkek / harmadik személy által készített tartalmak

Az elaningatlan.hu honlap tartalmazhat linkeket és/vagy más utalásokat harmadik honlappal rendelkező személyre vonatkozólag. Összhangban a vonatkozó szabályozással az elaningatlan.hu ezen honlappal rendelkező harmadik személy tartalmaiért sem felelősséget nem vállal, sem ezeket a honlap oldalakat és/vagy azok tartalmát nem vallja magáénak, mivel az elaningatlan.hu-nak a meghamisított tartalmakra és információkra nincs befolyása.

  1. Fontos figyelmeztetés a számítógépes vírusokkal kapcsolatban

Bár az elaningatlan.hu mident megtesz azért, hogy az elaningatlan.hu honlapjai vírusmentesek legyenek, nem szavatolható vagy garantálható, hogy az elaningatlan.hu honlapjai vírusmentesek. Saját védelme érdekében a Felhasználó tegye meg a megfelelő biztonsági óvintézkedéseket, ennek részeként pedig bármilyen információ, szoftver vagy dokumentum letöltése előtt futtasson le vírusellenőrzést.

  1. Jelszóhasználati szabályok és felelősségek

A Felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartozik, hogy bármely, a honlapon való használatra kapott jelszót biztonságba helyezzen és rosszhiszemű használatukat elkerülje. Ha a felhasználó felfedezte, hogy jelszavához véletlenül egy jogosulatlan és/vagy harmadik személy is hozzáfért, vagy fennáll a rosszhiszemű használat veszélye, a Felhasználó köteles azonnal tájékoztatni erről az elaningatlan.hu-t. Az elaningatlan.hu kötelessége, hogy megtegye a megfelelő intézkedéseket az érintett jelszó blokkolására. A fentiek mellett azonban az elaningatlan.hu nem felelős semmilyen szerződéses, sérelmet okozó vagy egyéb alkalmazott jogi vonatkozásban olyan károkért, amely a Személyes Jelszavakkal való visszaélésből adódik, kivéve, ha ezt a visszaélést az elaningatlan.hu egyik munkatársa vagy az elaningatlan.hu megbízásából egy harmadik személy okozta szándékos vagy hanyag gondatlanságból. Az elaningatlan.hu fenntartja továbbá a jogot, hogy bármilyen különös indoklás nélkül törli vagy korlátozza a Felhasználó hozzáférési jogait a jelszóval védett területekhez, a Felhasználói Adatok zárolásával.

  1. Korlátozott felelősség

Az elaningatlan.hu nem felelős semmilyen következetes kárért, különösen a profitveszteségért, műveletek törléséért vagy megszakításáért, vagy adatvesztésért, kivéve, ha az ilyen irányú felelősséget a törvény előírja.